English Ελληνικά German Boulgarian Romanian

Лук

Опаковки

30 килограма
25 килограма
10 килограма
1 килограма

Резмер

35 - 50 милиметра
50 - 80 милиметра
80+ милиметра

Лукът се отглежда от нас и от свързани с нас по договор производители, за да се контролира процеса на производство, транспортиране и съхранение. По този начин постигаме вкусна и качествена продукция.

Сладкият Тесалийски лук се култивира предимно в района на Лариса от подбрани семена. Култивирането е зимно и лятно.

Мекият климат на Лариса, в съчетание с разновидностите на семената за къси дни, ни позволяват да сеем лука за зимното култивиране през месеците Октомври-Ноември, като събираме реколтата от зимното култивиране през Април -Май.

Лятното ни култивиране започва със сеитба през месец Февруари – Март, като се изполват семена за дълги дни, а събирането на реколтата е през месец Юли - Август.

Друг положителен фактор, който оказва много благоприятно влияние върху вкусния-сладък лук, са нивите, които се засяват на всеки 4-5 години, което означава, че на земята се дава необходимото време, за да се възстанови и да стане максималното плодородна за следващото засяване.

В допълнение, търгуваме с лук от Тива и с вносен лук от Франция, Германия, Египет и други държави.

Лукът може да бъде опакован според изискванията на клиента.