English Ελληνικά German Boulgarian Romanian

Картофи

30 килограма
25 килограма
5 килограма
3 килограма

35 - 50 милиметра
50 - 80 милиметра
80+ милиметра

Произвеждаме и си сътрудничим с производители от Тесалийското поле, както и с производители от Олимп, от които се снабдяваме с планински картофи.

Също така се снабдяваме и опаковаме картофи от избрани райони в Гърция, като Неврокопи, Козани, Ксанти, Серес, Ахаия и други.

В случаите, когато е налице липса на картофи на вътрешния пазар, ние закупуваме картофи от Франция, Германия, Египет и други страни.

Картофите може да бъдат опаковани според изискванията на клиента.